Sessie: het verloop

Hoe verloopt een behandeling in tijden van covid-19?

Een mondneusmasker is niet langer verplicht. In de praktijkruimte is er constante aanvoer van verse lucht d.m.v. rechtstreekse ventilatie (klapraampjes staan continu open).

Tijdens een sessie lig je ontspannen op de massagetafel. Je kiest zelf de positie; losse comfortabele kledij is aangeraden. Dit helpt om te ontspannen, zodat nergens iets gekneld zit. Terwijl er rustige muziek speelt, legt reiki-therapeut Ilse Brosens haar handen op of boven je lichaam. Aanraking met de juiste intentie en aandacht is helend voor de mens. Soms is er een bepaalde plek (bv. na een botbreuk) die extra aandacht behoeft, en kan het zijn dat Ilse ervoor kiest om zich hierop te concentreren. Dit wordt duidelijk tijdens de behandeling zelf. Uiteraard kan je zelf aangeven voor de behandeling of je bepaalde pijnklachten hebt, of er lichamelijk iets slecht geheeld is, of extra aandacht nodig heeft.

 

Tijdens een reiki-behandeling kan je het gevoel krijgen dat er energetisch iets in je lichaam gebeurt en verandert, en dat je energie ‘krijgt’. Dat is normaal en logisch, vermits jouw lichaam reageert op de handelingen van de behandelaar. ‘Het gaat stromen’ zeggen mensen soms. Op bepaalde plekken in het lichaam kan je warmte voelen bijvoorbeeld. Dat is normaal. Sommige mensen zien kleuren, of beelden, zoals in een droom of visioen. Ook dit is normaal. Je lichaam en geest worden als het ware gereinigd en je verwerkt dingen uit je dagelijks leven op deze bijzondere manier.

Reiki kan helpen bij slaapproblemen, bij herstel van een operatie, voor het verwerken van trauma, fysieke pijn, emotionele stress, burn-out, een tekort of teveel aan energie, zorgen, depressie, … Als je in je leven met veel veranderingen geconfronteerd wordt, kan reiki helpen om de balans te hervinden en te centeren.

Regelmatig een reiki-sessie ondergaan, kan je vergelijken met een onderhoud van je lichaam en geest. Het verfrist, geeft energie, doet meer bewustzijn ontstaan, doet ontdekken en nieuwe mogelijkheden zien. Er komen nieuwe perspectieven.

Als therapeut stelt Ilse een beschrijvende diagnose op van klachten en symptomen. Dit is niet hetzelfde als een medische diagnose, wat voor een arts is. Door middel van de beschrijvende diagnose kan Ilse jouw arts(en) inlichten zodat een kort overzicht aan je medisch dossier kan toegevoegd worden. Dit gebeurt steeds met de schriftelijke toestemming van de de cliënt.

Privacy

Ilse is gebonden aan het beroepsgeheim, dus alles blijft in vertrouwen tussen de reiki-therapeut en de cliënt/e. Wel is het zo dat je als cliënt toestemming kan geven om informatie te delen met je huisarts. Dit is helpend voor het traject, zodat Ilse je huisarts kan inlichten en indien nodig met hem/haar zaken kan afstemmen. Dit geeft ook extra steun en houvast aan de therapeut, wat dan weer het behandelingstraject ten goede komt. In samenwerking met de huisarts, kan Ilse Brosens een zorgtraject aanbieden. Dit is altijd in overleg met de patiënt en zijn/haar huisarts.

Jouw gegevens worden met zorg verwerkt; je kunt dit nalezen in onze ‘privacy statement’ (PDF). Zoals wettelijk verplicht worden de gegevens 7 jaar bewaard voor administratieve doeleinden i.v.m. de facturatie. Uw dossier met medische gegevens moet wettelijk sinds 1 januari 2021 twintig jaar bewaard worden. Ik werk met het ECD (Elektronisch CliëntenDossier), dat een keurmerk heeft en conform alle veiligheidseisen is die wettelijk gesteld zijn om uw gegevens optimaal te beschermen. Alleen ik heb er toegang toe en u aangezien u ten alle tijde inzage kunt vragen in uw dossier. Mits uw toestemming is het ook mogelijk om een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, een tijdelijke toegangscode te geven die 24u geldig is zodat hij of zij uw dossier kan inkijken. Dit is uiteraard altijd alleen indien u hiervoor toestemming geeft. Het komt uw behandeltraject ten goede als er een vlotte communicatie is tussen zorgverleners uit de complementaire zorg zoals ik, en eerstelijnszorgverleners zoals de huisarts. We hebben namelijk hetzelfde doel voor ogen: uw welzijn en gezondheid verbeteren. Daartoe hebben we een inspanningsverplichting.

Als ik van oordeel ben dat er andere bijkomende medische zorg of een diagnose nodig is, of tijdens de behandeling komt iets aan het licht, waar een medisch geschoolde arts naar hoort kijken volgens mij, dan zal ik je doorverwijzen. Ik geef je dan verwijsbrief voor je huisarts mee mee. Ik ben verplicht om als zorgprofessional door te verwijzen naar de huisarts als ik symptomen vaststel die horen bij mogelijke aandoeningen die medisch onderzoek en opgevolgd dienen te worden. De ervaring leert dat cliënten vaak al bij de huisarts geweest zijn, en naar mij komen voor aanvullende zorg en ondersteuning. Toch kan het zijn dat ik iets opmerk en dat daarom opnieuw een bezoek aan uw huisarts nodig kan zijn.

Ik behandel ook minderjarigen. Hiervoor is wel schriftelijke toestemming van beide ouders/verzorgers/voogden nodig. Neem gerust contact op als je hier meer over wilt weten.