Behandeling

Hoe verloopt een behandeling?

Bij de eerste sessie wordt een intake afgenomen, die ongeveer 20 minuten duurt. Hierbij worden ook enkele persoonsgegevens gevraagd om administratieve en wettelijke redenen. Bij kinderen en minderjarigen (jonger dan 18) moet er een schriftelijke toestemming van beide ouders en/of verzorgenden/voogd zijn voordat er een intake en/of behandeling van het kind in kwestie plaatsvindt. (Tussen 16 en 18 jaar gelden er iets andere regels, daar een jongere van 16 in het Nederlandse patiëntenrecht al beschouwd wordt als zelfstandig genoeg om zelf zijn of haar zorgverlener te kunnen kiezen. Neem bij vragen of twijfel gerust contact op met Ilse.)

Tijdens een sessie lig je ontspannen op een massagetafel, of zit je gemakkelijk in een zetel of op een stoel. Een reikibehandeling is geen massage, dus de kledij wordt gewoon aangehouden. Terwijl er rustige muziek speelt, legt de behandelaar zijn/haar handen op of boven je lichaam. Aanraking met de juiste intentie en aandacht is helend voor de mens. Daarop is reiki gestoeld. Door middel van aanraking met de handen verbindt de behandelaar zich met jou. Jouw lichaam weet zelf het beste waar de recente problemen zich bevinden (bv. rug- en nekklachten, botbreuk, spanning in je onderrug, probleem met je enkels, …) Ilse ‘leest’ als het ware jouw lichaam en zorgt er d.m.v. de handposities voor dat je hele wezen aandachtige verzorging krijgt, van kop tot teen. Soms is er een bepaalde plek (bv. na een hersenschudding) die extra aandacht behoeft, en kan het zijn dat Ilse ervoor kiest om zich hierop te concentreren. Dit wordt duidelijk tijdens de behandeling zelf. Uiteraard kan je zelf aangeven voor de behandeling of je bepaalde klachten hebt. Echter, dit hoeft niet. Dat is aan jou. Ilse is gebonden aan de geheimhoudingsplicht, dus alles blijft in vertrouwen tussen zorgverlener en patiënt.
De reiki-behandelaar fungeert als energiekanaal. Tijdens de behandeling kan je het gevoel hebben dat er energetisch iets in je lichaam gebeurt, en dat je energie ‘krijgt’. Dat is normaal en logisch, vermits jouw lichaam reageert op de handelingen van de behandelaar. ‘Het gaat stromen’ zeggen mensen soms. Op bepaalde plekken in het lichaam voelen ze warmte of koude. Dit kan van persoon tot persoon verschillen. Sommige mensen vallen in slaap, of ervaren een diepe toestand van ontspanning. Het is telkens anders.